โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ – หยิบยื่นความแตกต่าง

แนวคิดของกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) นั้นเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าองค์กรและบริษัทนั้น ๆ มีระดับความรับผิดชอบที่ไม่เพียงแต่ในด้านผลพวงทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมอีกด้วย หลายองค์กรมองสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจ และพิจารณานำเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ามาไว้ในทุกกิจกรรมขององค์กร 

ชาเทรียม กรุ๊ปเป็นองค์กรที่ให้ความคัญกับ CSR อย่างจริงจัง ผู้ริเริ่มโครงการนี้ได้มุ่งมั่นให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงบันดาลใจที่จะให้พนักงานมีส่วนร่วม ชี้ทางให้ผู้ร่วมทำธุรกิจและพันธมิตรกับผู้ริเริ่มชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีการนำ CSR มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาด้านความก้าวหน้า และนำพาการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้เกิดขึ้น 

ชาเทรียม กรุ๊ปได้มุ่งมั่นทำกิจกรรม CSR จำนวนมากทั่วทั้งแฟ้มสะสมงานของอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด โดยกิจกรรมทั้งหมดจะมีจุดเน้นย้ำที่โครงการ “หยุดคิด เพื่อโลก” (Think First, Think Earth) ในฐานะที่โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เมื่อไม่นานมานี้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมวันโอโซนโลก และเข้าช่วยทำความสะอาดสวนเบญจสิริในกรุงเทพฯ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่จะช่วยให้โลกของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่กว่าเดิม และชาเทรียม กรุ๊ป และพนักงานโรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 ทุกคนพร้อมอุทิศน์ตนให้กับก้าวสำคัญ ๆ เหล่านี้เพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนและคงทนต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการสำรองห้องพัก โปรดติดต่อมาที่โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ –        
อะ ชาเทรียม คอลเลคชั่นที่เบอร์โทร +66 2 302 5777 อีเมล: info.maitria@chatrium.com or visit www.maitriahotels.com