Skip to main content

รางวัล

ความละเอียดอ่อนและคำมั่นสัญญาที่พนักงานของเรามุ่งมั่นตั้งใจรักษาไว้ ทำให้โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 ได้สะสมรางวัลสำคัญระดับสากลใปีที่ผ่านมานี้

และแขกผู้มีเกียรติของเราก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และทำให้เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้ ขณะเดียวกัน เราก็คอยคิดหาวิธีที่จะรับใช้ท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย

 รับรางวัลคัสโตเมอร์ รีวิว อะวอร์ด (Customer Review Awards) ประจำ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนน 8.5 เต็ม 10 จากอโกด้า

#2560 ได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

2560 ได้ใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

#ประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA)

รับประกาศนียบัตรมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว จากโครงการอะเมซิ่ง ไทนแลนด์: ประกาศนียบัตร SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

#HolidayCheck

พ.ศ. 2560 ได้เป็นโรงแรมแนะนำในประกาศนียบัตร HolidayCheck ด้วยคะแนน 5.6 เต็ม 6 จาก HolidayCheck

กลับไปด้านบน