โรงพยาบาลพระราม 9

โรงพยาบาลพระราม 9 ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากวงการแพทย์ทั้งหมด โรงพยาบาลถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 300 คนที่ให้บริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง