โรงแรมที่ได้รับ SHA Plus+ Certified

เข้าพักที่โรงแรมในเครือ Maitria Hotels & Residences ซึ่งเป็นโรงแรม SHA Plus+ ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองด้านความปลอดภัยด้วยมาตรการป้องกัน Covid-19 แห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

เกี่ยวกับ SHA Plus (SHA+)


Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขรวมเข้ากับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยจากสินค้าและการบริการของประเทศไทย โดยพนักงานในสถานประกอบการในโรงแรม SHA Plus+ จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า ร้อยละ 70

 

ระยะเวลาการเข้าพักในโรงแรม SHA Plus+


ภายใต้การจัดการสำหรับการเดินทางแบบปลอดการกักกัน นักท่องเที่ยวจะต้องพักในโรงแรม SHA Plus+ Hotel เป็นเวลา 1 คืน สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์และเดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเครื่องบินจากประเทศที่ "มีความเสี่ยงต่ำ" ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอื่นต้องพักในโรงแรม SHA Plus+ เป็นเวลา 7 คืน

 

โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 เป็นต้นมา โรงแรมมายเทรียณ์ แอนด์ เรซิเดนซ์ ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยเป็นโรงแรม SHA Plus+ ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในเรื่องสุขอนามัย และความสะอาดตลอดการเข้าพัก

 

TEST & GO PACKAGE แบบ 1 คืน

Test & Go: ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและเดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ำ สามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางมาถึงและรอที่โรงแรม 1 คืน จนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ

คุณสามารถลงทะเบียนผ่าน "ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย" (เฉพาะทางอากาศ) ได้ที่: https://tp.consular.go.th/plan

โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น

โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น

Sandbox Package แบบ 7 วัน

Sandbox: ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสและเดินทางจากประเทศอื่น สามารถเดินทางเข้าไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (โครงการ Sandbox / พื้นที่สีฟ้า Blue Zone) 7 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่น

คุณสามารถลงทะเบียนผ่าน "ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย" (เฉพาะทางอากาศ) ได้ที่: https://tp.consular.go.th/plan

โรงแรมมายเทรียณ์ สุขุมวิท 18 – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น

โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น

Alternative Quarantine (AQ) แบบ 10 วัน

โดยผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส ยังคงต้องกักตัวที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 10 วัน

คุณสามารถลงทะเบียนผ่าน "ระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย" (เฉพาะทางอากาศ) ได้ที่: https://tp.consular.go.th/plan

โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 – เอ ชาเทรียม คอลเลคชั่น