โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ ซิตี้ แคมปัส

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพฯ ซิตี้ แคมปัส เป็นโรงเรียนนานาชาติสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-11 ปี มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และวิธีการสอนซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กวัยประถม ดังนั้นจึงเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย