โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลของรัฐและสถานบริการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลปิยะเวทเปิดทำการเมื่อต้นปี 2536 ปัจจุบันมีเตียง 350 เตียง ให้บริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่หลากหลาย ภารกิจด้านการดูแลสุขภาพของปิยะเวทคือการเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น การดูแลหัวใจ และให้บริการทางการแพทย์คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม