นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

ชาเทรียมโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท ” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกท่าน และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลส่วนตัว) ที่คุณให้ไว้ เป็นความลับ เราเข้าใจถึงความกังวลของคุณ เราทราบดีว่าคุณกังวลว่าจะมีการรวบรวม ใช้และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างไร และขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับแขกและบุคคลอื่น ๆ ที่เราทำธุรกิจด้วยและต่อการจัดการข้อมูลนั้นๆ ในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม

วัตถุประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมหรือเก็บรวบรวมโดยโรงแรมแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต้องบังคับและวัตถุประสงค์ที่สามารถทำได้โดยสมัครใจ หากต้องการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นคุณต้องให้ข้อมูลแก่ บริษัท หากคุณต้องการให้บริษัทให้บริการที่คุณกำลังสมัครรับบริการ หากข้อมูลถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สามารถทำได้อย่างสมัครใจเท่านั้น บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณและคุณสามารถบอก บริษัทว่าอย่าใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์นั้นและเราจะไม่ดำเนินการดังกล่าว

วัตถุประสงค์ที่จำเป็นที่คุณต้องให้ข้อมูลคือ

 1. การจัดการและติดตามข้อซักถามและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในที่นี้
 2. การระบุผู้ชนะหรือตัวตนของลูกค้าเมื่อรับรางวัลหรือของขวัญจากบริษัท
 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลผูกพันกับบริษัท
 4. เพื่อดำเนินการตามคำขอหรือข้อสงสัยของคุณ
 5. เพื่อดำเนินการและทำธุรกรรมที่คุณร้องขอ
 6. การออกแบบบริการใหม่หรือปรับปรุงบริการที่มีอยู่ซึ่งเราจัดให้เพื่อการใช้งานของแขก;
 7. เพื่อส่งการสื่อสารในการบริหารจัดการของคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเราหรือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของคำแถลงนโยบายส่วนบุคคลนี้
 8. เพื่อดูแลบริหารจัดการและบังคับใช้กฎในการแข่งขัน โปรโมชั่นและเกมที่จัดขึ้นโดยเราและ/หรือเงื่อนไขการติดต่อทางการค้าของเรา
 9. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการบริหารจัดการภายในของเรา
 10. เพื่อให้แน่ใจว่าเครดิตของคุณมีความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง
 11. เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ติดค้างคุณหรือโดยคุณ;
 12. เพื่อบังคับใช้ภาระหน้าที่ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรวบรวมจำนวนเงินที่คงค้างจากคุณและผู้ที่ให้ความปลอดภัยกับคุณ

วัตถุประสงค์ที่คุณสามารถให้ข้อมูลโดยสมัครใจเท่านั้น:

 1. การส่งข้อมูลการตลาดทางตรง ข้อมูลส่งเสริมการขาย และ/หรือวัสดุอุปกรณ์ และ/หรือข้อเสนอและข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรมให้กับคุณ
 2. การส่งวัตถุประสงค์ทางการตลาดในอนาคตของเรา และ/หรือการส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัทในเครือ บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทร่วม พันธมิตรหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการที่นำเสนอโดย บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา; และ
 3. ทำการสำรวจลูกค้าและบริการ

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายนี้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะบุคคลได้ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใด ๆ เมื่อเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อให้บริการบางอย่างแก่คุณเราจะขอให้คุณจัดหาข้อมูลที่เราต้องการ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ: (๑) การดำเนินการจองหรือการร้องขอข้อมูลหรือบริการ (๒) รองรับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ (๓) การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (๔) การลงทะเบียนสำหรับการเป็นสมาชิกตามโปรแกรมของเรา (๕) การส่งใบสมัครงานและ (๖) อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ได้แก่ :

 • รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่า บัตรประจำตัว
 • ข้อมูลการเข้าพักของแขก รวมถึงโรงแรมหรือที่อยู่อาศัยที่คุณเคยพัก วันที่มาถึงและออกเดินทาง สินค้าและบริการที่ซื้อ คำขอพิเศษ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความชอบการบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออกและแฟกซ์และข้อความโทรศัพท์ที่ได้รับ;
 • รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ ข้อมูลการเป็นสมาชิก รายละเอียดบัญชี รายละเอียดโปรไฟล์หรือรหัสผ่านและการเชื่อมโยงโปรแกรมสำหรับการบินที่ใช้บ่อยหรือพันธมิตรการเดินทาง;
 • ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นในการตอบสนองคำขอพิเศษ (เช่น การพักผ่อน การเดินทางและความชอบของแขก)
 • การรีวิวและความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับบริการของเรา
 • ข้อมูลที่รวบรวมโดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครดิตของลูกค้า

แจ้งให้ทราบสำหรับการตลาดโดยตรงหรือการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์

เราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลและรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ของคุณ) เพื่อส่งการสื่อสารทางการตลาด เช่น จดหมาย อีเมล โทรศัพท์และ SMS ที่มีข่าวสารข้อเสนอโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆ ที่นำเสนอโดยเราหรือโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และ/หรือ บริษัทในเครือ บริษัท โฮลดิ้ง บริษัทร่วม บริษัทพันธมิตรหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์/บริการที่ บริษัทในเครือหรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรานำเสนอ โดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่อไปนี้: การเดินทาง การขนส่ง การค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม บัตรเครดิต บริการทางการเงินและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ความบันเทิง สิ่งพิมพ์ แฟชั่นและอัญมณี การพักผ่อนและการกีฬา สุขภาพและสุขภาพองค์รวม กิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรและการกุศล โทรคมนาคม เครือข่ายสังคม สื่อและการประชาสัมพันธ์

เราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการตลาดทางตรงหรือทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หากคุณไม่อนุญาตหรือยินยอมให้เราใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการ "เลือกไม่ใช้" ที่มีอยู่ในการสื่อสาร

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่บริษัทเก็บไว้ที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ในกรณีที่บริษัทรวบรวมข้อมูลจากคุณ เราจะ:

 1. แจ้งให้คุณทราบ (โดยใช้คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือโดยการแจ้งเตือนแยกต่างหาก) ว่าบริษัทกำลังดำเนินการดังกล่าวและการใช้งานที่บริษัทจะทำจากข้อมูลดังกล่าวที่เรารวบรวม;
 2. ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้โอกาสคุณในการ “เลือกไม่ใช้” (นั่นคือการจำกัดการใช้งานที่บริษัทจะจัดทำข้อมูลดังกล่าว)
 3. แจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และคุณจะตรวจสอบเปลี่ยนแปลงและลบข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้ได้อย่างไร

บริษัทอาจ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่รวบรวมได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลต่อไปนี้:

 1. บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทร่วมหรือ บริษัทในเครือของบริษัท
 2. ตัวแทน ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ ที่ให้บริการแก่บริษัท บริษัทย่อย บริษัท ฮลดิ้ง บริษัทในเครือและบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของตน;
 3. หน่วยงานอ้างอิงกับเครดิตใด ๆ ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ให้กับหน่วยงานติดตามหนี้; และ
 4. บุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่อยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือและบริษัทร่วม และได้ดำเนินการที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

 1. ตรวจสอบว่าบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวหรือไม่;
 2. แจ้งให้บริษัทแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งไม่ถูกต้อง; และ
 3. ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและรับรองการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้อง เราได้ดำเนินมาตรการทั้งทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตราการการจัดการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม มาตรการเหล่านี้อยู่ภายใต้การตรวจสอบและติดตามอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแทรกแซง การใช้งานในทางที่ผิดหรือการแฮ็กและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียการใช้งานในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจาก เหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลในการติดต่อเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

ชาเทรียมโฮเทลแอนด์เรสซิเดนซ์

28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 เขตบางคอแหลม

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2 307 8888

แฟกซ์: +66 (0) 2307 8899

อีเมล: privacy@chatrium.com

การเรียกดูแบบไม่ระบุชื่อ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราทำเช่นนั้นโดยไม่มีการเปิดเผยตัวตน เราไม่ได้กำหนดค่าเว็บไซต์ของเราให้รวบรวมข้อมูลใด ๆ จากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูล ซึ่งหมายความว่า เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลของคุณโดยสมัครใจและโดยเจตนา เราจะไม่ทราบตัวตนของคุณ ที่อยู่อีเมลของคุณหรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวคุณได้

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา เพื่อให้กับโซเชียลมีเดียและเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมของเรา นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณกับโซเชียลมีเดีย การโฆษณาและพันธมิตรด้านการวิเคราะห์ ซึ่งอาจรวมเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้หรือที่พวกเขารวบรวมจากการใช้บริการของพวกเขา คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราหากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้เพื่อทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฎหมายระบุว่าเราสามารถจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณได้หากจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของไซต์นี้ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ทั้งหมด เราต้องได้รับอนุญาตจากคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้หลายประเภท คุกกี้บางส่วนถูกวางโดยบริการของบุคคลที่สามซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บของเรา

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณจากคำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

เรียนรู้เพิ่มเติมเว่าเราเป็นใคร คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างไร และเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความยินยอมของคุณใช้กับโดเมนต่อไปนี้: www.chatrium.com