รางวัล

ความละเอียดอ่อนและคำมั่นสัญญาที่พนักงานของเรามุ่งมั่นตั้งใจรักษาไว้ ทำให้ โรงแรมมายเทรียณ์ โมด สุขุมวิท 15 ได้สะสมรางวัลสำคัญระดับสากลใปีที่ผ่านมานี้

และแขกผู้มีเกียรติของเราก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน ส่งเสริม และทำให้เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดออกมาได้ ขณะเดียวกัน เราก็คอยคิดหาวิธีที่จะรับใช้ท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกด้วย