ห้องออกกำลังกาย

ออกกำลังกายเรียกเหงื่อที่ศูนย์ออกกำลังกายเทคโนยิม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง